Aanbieding!
Locatie

Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen

Verkorte opleiding nabestaandenzorg

650.00

Datum
Zie de website van Terra zorg in rouw

 

Investering

Normaal €  695,- excl. 21% BTW, nu voor onze leden  €  650,-
Deze kosten zijn incl. lunch en informatiemap met de behandelde lesstof en literatuurverwijzingen.

Je kunt je opgeven op de website van Terra zorg in rouw.

Voor deze workshop krijg je 4 PE  kennispunten van de NVVBS.

Categorie: Tag:

Verkorte opleiding nabestaandenzorg 

Verkorte opleiding nabestaandenzorg voor financiële dienstverleners

Begeleid jij mensen op administratief gebied en wil je meer weten over wat er na een overlijden op iemand afkomt, zodat je jouw dienstverlening uit kan breiden?
Tijdens de verdiepingsmodule nabestaandenzorg leer je alles wat er na een overlijden geregeld moet worden. Deze kennis is ook bruikbaar om te adviseren op andere sleutelmomenten in het leven, bijvoorbeeld na een echtscheiding.

Na een overlijden blijven de nabestaanden met veel vragen achter. Zoals bijvoorbeeld wat te doen met de administratieve afhandeling. Moet ik al meteen de bank of de notaris informeren? Wie zijn eigenlijk erfgenaam en wat moeten zij snel doen?

Tijdens deze module wordt veel aandacht besteed aan de praktische zaken die op mensen afkomen, na een overlijden. Er is gekozen om geen aandacht te geven aan communicatie en coachen omdat ervan uitgegaan wordt dat de kennis op dit gebied aanwezig is òf uit andere opleidingen òf door werkervaring. Wel wordt er aandacht besteed aan de emotionele ondersteuning op het gebied van rouwen.

Deze specialisatie sluit goed aan bij het werk dat o.a. professional organizers, budgetcoaches en schuldhulpverleners doen.
Met de kennis uit deze driedaagse kun je professionele nabestaandenzorg bieden.

Voor wie?

Nabestaandenzorg is ontwikkeld voor budgetcoaches, schuldhulpverleners, professional organizers en overige doelgroepen die beroepsmatig in aanraking komen met nabestaanden of mensen met andere verlieservaringen.


Duur en inhoud
In drie dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1:   Emotionele begeleiding

Hierbij is aandacht voor:
• rouwen en de verschillende rouwtaken
• verschillende verliessituaties
• verschillende gesprekssituaties
• het bieden van troost


Dag 2: Zakelijke afwikkeling:

Naast de theorie is er ook ruimte voor praktische invulling zoals rekenvoorbeelden voor o.a. erfbelasting en het toepassen van de geleerde stof

 Erfrecht:
– Groepen bloedverwanten
– Rechten (stief/adoptie/pleeg) kinderen, wilsrecht, recht op legitieme portie
– Samenwoners
– Erfdeel volgens de wettelijke verdeling
– Testament; enkele veelvoorkomende vormen en levenstestament
– Rol notaris en executeur
– Nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen
– Curatele, bewindvoerderschap en mentorschap

 Notaris:
– Wat doet de notaris?
– Noodzaak van een verklaring van erfrecht
– Het maken van een levenstestament

 Belastingzaken
– Toeslagen
– Inkomstenbelasting
– Erfbelasting

Dag 3:  Vervolg zakelijke afwikkeling:

Inkomen en uitkeringen:
– Overlijdensuitkering
– AOW en ANW
– Nabestaandenpensioen
– Levensverzekeringen

 Bankzaken
– 
wijzigen tenaamstelling en blokkeren bankrekening

Huisvesting
Koop/huurhuis
Verzorgings- of verpleeghuis

Zorg
Wlz

Opzeggingen en wijzigingen, waaronder
– Verzekeringen
– Abonnementen en lidmaatschappen
– Sociale media
– Hoe om te gaan met Koninklijke onderscheidingen

 

Doelstelling
Het doel van de module is:

Genoeg kennis opdoen op het gebied van de zakelijke afwikkeling om:

  • Cliënten goed te informeren over zaken die na het overlijden en andere sleutelmomenten op hen afkomen
  • Door te verwijzen naar de juiste instantie voor specialistisch, professioneel advies.
  • Op een goede manier aandacht geven aan de gevoelens van de cliënt en het rouwproces in het algemeen.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door Lian Gieles, eigenaar van Terra Zorg in rouw.

Lian Gieles werkt vanaf 2000 met nabestaanden. In 2005 begon ze haar eigen bedrijf Terra, zorg in rouw, waarin o.a. nabestaandenzorg geboden wordt. Ze is initiatiefnemer van en hoofddocent bij de opleiding nabestaandenzorg.

Naast het werk als nabestaandenbegeleider en opleider is zij spreker bij uitvaarten, docent bij Docendo uitvaartopleidingen en trainer voor bedrijven in de uitvaartzorg waarbij ze zich vooral richt op het omgaan met nabestaanden. In het voorjaar 2014 is het Landelijk Platform Nabestaandenzorg opgericht, waarvan zij voorzitter is.